Νέα - Ειδήσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ»

Ο Δήμος Παλαμά και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Καραγκούνικων προβάτων διοργανώνουν την Πέμπτη 20/10/2016 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό κατάστημα Προαστίου Καρδίτσας ημερίδα με θέμα:

«ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ – ΜΕΛΛΟΝ»

Οι ομιλητές της ημερίδας και τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι:
1. ΧΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Προϊστάμενος Κ.Γ.Β.Ζ. Καρδίτσας, ΥΠ.Α.Α.Τ-
 Πιλοτικό έργο γενετικής βελτίωσης προβάτων καραγκούνικης φυλής.
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, κατεύθυνση  Ζωικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας-
Αναπαραγωγική διαχείριση εκτροφής καραγκούνικου προβάτου.
3. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ: Τμήμα  Κτηνιατρικής, Δ.Α.Ο.Κ. Καρδίτσας- Υποχρεώσεις υπευθύνων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
4. ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ: Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής, Δ.Α.Ο.Κ. Καρδίτσας-Πρόγραμμα αντιμετώπισης Βρουκέλωσης προβάτων.
5. ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Ανασκόπηση μελετών σε πρόβατα καραγκούνικης φυλής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην κλινική μαιευτικής και αναπαραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ

(ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ – ΑΠΟΓΟΝΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

Εισαγωγή

Η εκτροφή προβάτων αποτελεί σήμερα σημαντικό κλάδο της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα. Η εξέλιξη και η σημερινή κατανομή του πληθυσμού τους είναι αποτέλεσμα των επεμβάσεων και των αλλαγών που έλαβαν χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Η ανεξέλεγκτη διασταύρωση και η απρογραμμάτιστη εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης είχαν ως συνέπεια τη μείωση του πληθυσμού μέχρι και την εξαφάνιση ορισμένων φυλών, με αποτέλεσμα οι διασταυρωμένοι τύποι που δημιουργήθηκαν να αποτελούν το 90% του πληθυσμού προβάτων της χώρας.
Σε μια περίοδο οικονομικά δύσκολη, για την στήριξη της προβατοτροφίας της χώρας μας που αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα θα πρέπει όχι μόνο να συνεχίσουμε τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης στις εγχώριες φυλές αλλά και να αναζητήσουμε άμεσα δράσεις που θα στοχεύουν και θα βοηθούν πιο ουσιαστικά τον κτηνοτρόφο.
Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές προσπάθειες με πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι όμως άμεση ανάγκη τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης των εγχώριων φυλών προβάτων να προσαρμοσθούν στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της αναπαραγωγής με στόχο την παραγωγή ζώων υψηλής γενετικής αξίας, ανθεκτικά σε διάφορες ασθένειες, προσαρμοσμένα στις συνθήκες εκτροφής και τις απαιτήσεις της αγοράς, ενισχύοντας και προστατεύοντας την παραγωγή των τοπικών μας προϊόντων ονομασίας προέλευσης και κυρίως την αποκλειστικότητα παραγωγής της φέτας που αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο προϊόν της χώρας μας μέσα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων.

«Πρόγραμμα αναπαραγωγής ανθεκτικών προβάτων στην τρομώδη νόσο»

Στα πλαίσια της βελτίωσης της υγειονομικής κατάστασης των προβάτων o Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Καραγκούνικων Προβάτων σε συνεργασία με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας και το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας  από το έτος 2014 εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου για τον εντοπισμό ανθεκτικών ζώων  με σκοπό τη δημιουργία ανθεκτικών εκτροφών στην τρομώδη νόσο.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στις εκτροφές του Συν/μού και περιλαμβάνει το γονοτυπικό έλεγχο όλων των αρσενικών καθώς και των θηλυκών Καραγκούνικης φυλής με υψηλή γαλακτοπαραγωγή.
Από τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλά ζώα που εμφανίζουν τον ανθεκτικό απλότυπο ΑRR σε ετερόζυγη κατάσταση και ανήκουν στη G2 γονοτυπική τάξη, αλλά και αρκετά που ανήκουν στη G1 γονοτυπική τάξη(ARR/ARR).